pakrovimas . . . ĮKROVĖ
LifeLine Media necenzūruota naujienų reklamjuostė

Privatumo politika

A. Įvadas

Mums labai svarbus mūsų svetainės lankytojų privatumas, todėl esame įsipareigoję jį saugoti. Šioje politikoje paaiškinama, ką darysime su jūsų asmenine informacija.

Sutikdami su mūsų slapukų naudojimu pagal šios politikos sąlygas, kai pirmą kartą apsilankote mūsų svetainėje, galime naudoti slapukus kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje.

B. Kreditas

Šis dokumentas buvo sukurtas naudojant šabloną iš SEQ Legal (seqlegal.com)

ir modifikuotas svetainės Planet (www.websiteplanet.com)

C. Asmeninės informacijos rinkimas

Gali būti renkama, saugoma ir naudojama šių tipų asmeninė informacija:

informaciją apie jūsų kompiuterį, įskaitant jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją bei operacinę sistemą;

informacija apie jūsų apsilankymus šioje svetainėje ir naudojimąsi ja, įskaitant persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapio peržiūras ir svetainės naršymo kelius;

informacija, pvz., el. pašto adresas, kurią įvedate registruodamiesi mūsų svetainėje;

informacija, kurią įvedate kurdami profilį mūsų svetainėje, pavyzdžiui, jūsų vardas, profilio nuotraukos, lytis, gimtadienis, santykių statusas, pomėgiai ir pomėgiai, informacija apie išsilavinimą ir darbo informacija;

informacija, pvz., jūsų vardas ir el. pašto adresas, kurią įvedėte norėdami užsiprenumeruoti mūsų el. laiškus ir (arba) naujienlaiškius;

informacija, kurią įvedėte naudodamiesi paslaugomis mūsų svetainėje;

informacija, kuri generuojama naudojantis mūsų svetaine, įskaitant kada, kaip dažnai ir kokiomis aplinkybėmis ja naudojatės;

informacija, susijusi su viskuo, ką perkate, naudojamomis paslaugomis ar sandoriais, kuriuos atliekate per mūsų svetainę, įskaitant jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kredito kortelės duomenis;

informaciją, kurią skelbiate mūsų svetainėje ketindami paskelbti internete, įskaitant jūsų vartotojo vardą, profilio nuotraukas ir jūsų įrašų turinį;

informaciją, esančią bet kokiuose pranešimuose, kuriuos mums siunčiate el. paštu arba per mūsų svetainę, įskaitant komunikacijos turinį ir metaduomenis;

bet kokią kitą asmeninę informaciją, kurią mums siunčiate.

Prieš atskleisdami mums kito asmens asmeninę informaciją, turite gauti to asmens sutikimą tiek atskleisti, tiek apdoroti tą asmeninę informaciją pagal šią politiką.

D. Jūsų asmeninės informacijos naudojimas

Asmeninė informacija, pateikta mums per mūsų svetainę, bus naudojama šioje politikoje arba atitinkamuose svetainės puslapiuose nurodytais tikslais. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais:

administruoti mūsų svetainę ir verslą;

pritaikyti mūsų svetainę jums;

suteikti galimybę naudotis mūsų svetainėje esančiomis paslaugomis;

siunčiame jums prekes, įsigytas per mūsų svetainę;

teikti paslaugas, įsigytas per mūsų svetainę;

išrašų, sąskaitų faktūrų ir mokėjimo priminimų siuntimas jums bei mokėjimų rinkimas iš jūsų;

siunčiant jums ne rinkodaros komercinius pranešimus;

pašto pranešimų siuntimas, kurių konkrečiai paprašėte;

siunčiame jums mūsų naujienlaiškį el. paštu, jei to paprašėte (galite bet kada mus informuoti, jei naujienlaiškio jums nebereikia);

siunčiame jums rinkodaros pranešimus, susijusius su mūsų verslu arba kruopščiai atrinktų trečiųjų šalių verslu, kurie, mūsų nuomone, gali jus sudominti, paštu arba, jei su tuo sutikote, el. paštu ar panašia technologija (galite informuoti mus el. bet kuriuo metu, jei jums nebereikia rinkodaros pranešimų);

teikti trečiosioms šalims statistinę informaciją apie mūsų vartotojus (tačiau tos trečiosios šalys negalės identifikuoti jokio atskiro vartotojo pagal šią informaciją);

nagrinėjant jūsų arba jūsų pateiktus užklausas ir skundus, susijusius su mūsų svetaine;

užtikrinti mūsų svetainės saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui;

tikrinti, ar laikomasi mūsų svetainės naudojimą reglamentuojančių sąlygų (įskaitant privačių pranešimų, siunčiamų per mūsų svetainės asmeninių pranešimų paslaugą, stebėjimą); ir

kitoms reikmėms.

Jei pateiksite asmeninę informaciją skelbti mūsų svetainėje, mes tą informaciją skelbsime ir kitaip naudosime pagal jūsų mums suteiktą licenciją.

Jūsų privatumo nustatymai gali būti naudojami siekiant apriboti jūsų informacijos skelbimą mūsų svetainėje ir gali būti koreguojami naudojant privatumo valdiklius svetainėje.

Be jūsų aiškaus sutikimo neteiksime jūsų asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai jų ar bet kurios kitos trečiosios šalies tiesioginės rinkodaros tikslais.

E. Asmeninės informacijos atskleidimas

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją bet kuriam mūsų darbuotojui, pareigūnui, draudikui, profesionaliems patarėjams, agentams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai pagrįstai būtina šioje politikoje nurodytais tikslais.

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją bet kuriam mūsų įmonių grupės nariui (tai reiškia mūsų dukterinėms įmonėms, mūsų galutinei kontroliuojančiajai bendrovei ir visoms jos dukterinėms įmonėms), jei tai pagrįstai būtina šioje politikoje nustatytais tikslais.

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją:

tiek, kiek reikalaujame pagal įstatymus;

susijusių su bet kokiais vykstančiais ar numatomais teisiniais procesais;

siekdami nustatyti, įgyvendinti ar apginti savo teisėtas teises (įskaitant informacijos teikimą kitiems sukčiavimo prevencijos ir kredito rizikos mažinimo tikslais);

bet kokio verslo ar turto, kurį mes (arba planuojame) parduoti, pirkėjui (arba būsimam pirkėjui); ir

bet kuriam asmeniui, kuris, mūsų pagrįstai manymu, gali kreiptis į teismą ar kitą kompetentingą instituciją dėl tos asmeninės informacijos atskleidimo, jei, mūsų pagrįsta nuomone, toks teismas ar institucija pagrįstai nurodytų atskleisti tą asmeninę informaciją.

Išskyrus šioje politikoje numatytus atvejus, mes NIEKADA neteiksime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims.

F. Tarptautinis duomenų perdavimas

Informacija, kurią mes renkame, gali būti saugoma, apdorojama ir perduodama tarp bet kurios šalies, kurioje veikiame, kad galėtume naudoti informaciją pagal šią politiką.

Mūsų renkama informacija gali būti perduota į šias šalis, kuriose nėra duomenų apsaugos įstatymų, lygiaverčių galiojančiams Europos ekonominėje erdvėje: Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Rusijai, Japonijai, Kinijai ir Indijai.

Asmeninė informacija, kurią skelbiate mūsų svetainėje arba pateikiate paskelbti mūsų svetainėje, gali būti pasiekiama internete visame pasaulyje. Negalime užkirsti kelio kitiems asmenims naudoti ar netinkamai naudoti tokią informaciją.

Jūs aiškiai sutinkate su asmeninės informacijos perdavimu, aprašytu šiame F skyriuje.

G. Asmeninės informacijos saugojimas

Šiame G skirsnyje išdėstyta mūsų duomenų saugojimo politika ir tvarka, kuri skirta padėti užtikrinti, kad laikysimės teisinių įsipareigojimų dėl asmeninės informacijos saugojimo ir ištrynimo.

Asmeninė informacija, kurią tvarkome bet kokiu tikslu ar tikslais, negali būti saugoma ilgiau, nei tai būtina tam tikslui ar tiems tikslams pasiekti.

Nepažeisdami G-2 straipsnio, mes paprastai ištrinsime asmens duomenis, patenkančius į toliau nurodytas kategorijas, toliau nurodytą datą ir laiką:

asmens duomenų tipas bus ištrintas per 28 dienas

Nepaisant kitų šio G skyriaus nuostatų, mes saugosime dokumentus (įskaitant elektroninius dokumentus), kuriuose yra asmens duomenų:

tiek, kiek reikalaujame pagal įstatymus;

jei manome, kad dokumentai gali būti susiję su bet kokiais vykstančiais ar būsimais teisiniais procesais; ir

siekdami nustatyti, įgyvendinti ar apginti savo teisėtas teises (įskaitant informacijos teikimą kitiems sukčiavimo prevencijos ir kredito rizikos mažinimo tikslais).

H. Jūsų asmeninės informacijos saugumas

Mes imsimės pagrįstų techninių ir organizacinių atsargumo priemonių, kad išvengtume jūsų asmeninės informacijos praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo.

Visą jūsų pateiktą asmeninę informaciją saugosime saugiuose (slaptažodžiu ir užkarda apsaugotuose) serveriuose.

Visos elektroninės finansinės operacijos, sudarytos per mūsų svetainę, bus apsaugotos šifravimo technologija.

Jūs pripažįstate, kad informacijos perdavimas internetu iš prigimties yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti internetu siunčiamų duomenų saugumo.

Jūs esate atsakingi už slaptažodžio, kurį naudojate prisijungdami prie mūsų svetainės, laikymą konfidencialiai; mes neprašome jūsų slaptažodžio (išskyrus tuos atvejus, kai prisijungiate prie mūsų svetainės).

I. Pataisos

Kartkartėmis galime atnaujinti šią politiką, paskelbdami naują versiją savo svetainėje. Retkarčiais turėtumėte patikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog suprantate bet kokius šios politikos pakeitimus. Apie šios politikos pakeitimus galime pranešti el. paštu arba per mūsų svetainėje esančią asmeninių pranešimų sistemą.

J. Jūsų teisės

Galite nurodyti mums pateikti bet kokią asmeninę informaciją, kurią turime apie jus; tokia informacija bus teikiama laikantis šių reikalavimų:

Tinkamų jūsų tapatybės įrodymų pateikimas.

Galime neteikti jūsų prašomos asmeninės informacijos, kiek tai leidžia įstatymai.

Galite bet kada nurodyti mums netvarkyti jūsų asmeninės informacijos rinkodaros tikslais.

Praktiškai jūs paprastai iš anksto aiškiai sutinkate, kad jūsų asmeninę informaciją naudotume rinkodaros tikslais, arba suteiksime jums galimybę atsisakyti jūsų asmeninės informacijos naudojimo rinkodaros tikslais.

K. Trečiųjų šalių svetainės

Mūsų svetainėje yra hipersaitų į trečiųjų šalių svetaines ir išsamią informaciją apie jas. Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už trečiųjų šalių privatumo politiką ir praktiką.

L. Informacijos atnaujinimas

Praneškite mums, jei mūsų turima asmeninė informacija apie jus turi būti pataisyta ar atnaujinta.

M. Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra failas, kuriame yra identifikatorius (raidžių ir skaičių eilutė), kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei ir išsaugo naršyklė. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė paprašo serverio puslapio. Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „seanso“ slapukai: nuolatinis slapukas bus išsaugomas žiniatinklio naršyklėje ir galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos, nebent vartotojas jį ištrins nepasibaigus galiojimo laikui; Kita vertus, seanso slapukas nustos galioti pasibaigus vartotojo seansui, kai bus uždaryta interneto naršyklė. Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuotų vartotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią saugome apie jus, gali būti susieta su slapukuose saugoma ir iš jų gaunama informacija. 

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų pavadinimai ir tikslai, kuriems jie naudojami, yra nurodyti toliau:

savo svetainėje naudojame Google Analytics ir Adwords, kad atpažintume kompiuterį, kai vartotojas apsilanko svetainėje / stebėtume naudotojus jiems naršant svetainėje / įgalintume svetainėje naudoti pirkinių krepšelį / pagerintume svetainės naudojimą / analizuotume svetainės naudojimą / administruoti svetainę / užkirsti kelią sukčiavimui ir pagerinti svetainės saugumą / individualizuoti svetainę kiekvienam vartotojui / nukreipti skelbimus, kurie gali būti ypač svarbūs konkretiems vartotojams / apibūdinti tikslą (-us)};

Daugelis naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus, pavyzdžiui:

„Internet Explorer“ (10 versija) galite blokuoti slapukus naudodami slapukų tvarkymo nepaisymo nustatymus, pasiekiamus spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir „Išplėstinė“;

„Firefox“ (24 versija) galite blokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“, „Privatumas“, išskleidžiamajame meniu pasirinkę „Naudoti priskirtus istorijos nustatymus“ ir panaikindami žymėjimą „Priimti slapukus iš svetainių“; ir

naršyklėje „Chrome“ (29 versija) galite blokuoti visus slapukus, atidarę meniu „Tinkinti ir valdyti“, spustelėję „Nustatymai“, „Rodyti išplėstinius nustatymus“ ir „Turinio nustatymai“, tada pasirinkę „Blokuoti svetaines, kad jos nenustatytų jokių duomenų. “ po antrašte „Slapukai“.

Visų slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui. Jei užblokuosite slapukus, negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

Galite ištrinti slapukus, jau saugomus jūsų kompiuteryje, pavyzdžiui:

Internet Explorer (10 versija) turite rankiniu būdu ištrinti slapukų failus (instrukcijas, kaip tai padaryti, rasite adresu http://support.microsoft.com/kb/278835 );

„Firefox“ (24 versija) galite ištrinti slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir „Privatumas“, tada pasirinkę „Naudoti priskirtus istorijos nustatymus“, spustelėdami „Rodyti slapukus“ ir tada „Pašalinti visus slapukus“. ; ir

„Chrome“ (29 versija) galite ištrinti visus slapukus, atidarę meniu „Tinkinti ir valdyti“, spustelėję „Nustatymai“, „Rodyti išplėstinius nustatymus“ ir „Išvalyti naršymo duomenis“, tada pasirinkę „Ištrinti slapukus ir kitą svetainę“. ir papildinio duomenis“, prieš spustelėdami „Išvalyti naršymo duomenis“.

Slapukų ištrynimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei reikia daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, jei turite klausimų arba norite pateikti skundą, susisiekite su mumis elektroniniu paštu Richard@lifeline.news, telefonu +44 7875 972892 arba paštu žemiau pateikta informacija:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77-79 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, Jungtinė Karalystė.

Politika

Paskutinės necenzūruotos naujienos ir konservatyvios nuomonės JAV, JK ir pasaulinėje politikoje.

gauti naujausią

Atsakingas verslas

Tikros ir necenzūruotos verslo naujienos iš viso pasaulio.

gauti naujausią

Finansuoti

Alternatyvios finansinės naujienos su necenzūriniais faktais ir nešališkomis nuomonėmis.

gauti naujausią

Teisė

Išsami teisinė naujausių teismų ir nusikaltimų istorijų iš viso pasaulio analizė.

gauti naujausią

Prisijunk prie diskusijos!